Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που διαχειρίζεται η εταιρία ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ι - ΑΘΙΚΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ι - ΑΘΙΚΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Το έργο μας
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ι - ΑΘΙΚΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ι - ΑΘΙΚΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Το έργο μας
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ - ΑΘΙΚΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ - ΑΘΙΚΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΙΙ - ΤΟΛΟ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΙΙ - ΤΟΛΟ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Το έργο μας
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΙ - ΤΟΛΟ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΙ - ΤΟΛΟ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ