Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους! 

Α.Ο. Προοδευτική Περιγιαλίου
Α.Ο. Προοδευτική Περιγιαλίου

 Eυχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους ! 

Φάρμα Μητσόπουλος
Φάρμα Μητσόπουλος

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους! 

Motor Oil Κορίνθου
Motor Oil Κορίνθου

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους! 

Φούρνος ΠΛΑΣΣΑΡΑ
Φούρνος ΠΛΑΣΣΑΡΑ

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους! 

Πυροσβεστική Κορίνθου
Πυροσβεστική Κορίνθου

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους! 

Λιμενικό Σώμα Κορίνθου
Λιμενικό Σώμα Κορίνθου

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους! 

Κωτσόβολος "Πράττειν"
Κωτσόβολος "Πράττειν"

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους! 

ΚΕΧΡΟΛΟΓΟΣ Bakery and Luxury Pastry
ΚΕΧΡΟΛΟΓΟΣ Bakery and Luxury Pastry

 Προσφορά Αντί Στεφάνου Εις Μνήμην Μαριάννας Μαρκέλλου- Κιούση 

ΑΠΣ "Ο ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ"
ΑΠΣ "Ο ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ"

 Προσφορά Εις Μνήμην του Πρώην Γυμνασιάρχη Αθικίων κου Κωνσταντίνου Αλεξιάδη. 

Γυμνάσιο Αθικίων Σύλλογος Καθηγητών
Γυμνάσιο Αθικίων Σύλλογος Καθηγητών

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Βενετσάνος Θ.
Βενετσάνος Θ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Παπαϊωάννου Λ.
Παπαϊωάννου Λ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Βενετσάνος Δ.
Βενετσάνος Δ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Παϊδα Μ.
Παϊδα Μ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Καψάλου Α.
Καψάλου Α.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους! 

Μονή Ταξιαρχών
Μονή Ταξιαρχών

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους! 

7/Θ Δημοτικό Σχολείο Αθικίων
7/Θ Δημοτικό Σχολείο Αθικίων

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους! 

Φαρμακείο David
Φαρμακείο David

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους! 

Κυνηγετικός Σύλλογος Κορίνθου
Κυνηγετικός Σύλλογος Κορίνθου

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Αγραπίδη Ε.
Αγραπίδη Ε.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Αλεξόπουλος Γ.
Αλεξόπουλος Γ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Αναργύρου Δ.
Αναργύρου Δ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Αντωνίου Π.
Αντωνίου Π.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Βασιλακοπούλου Π.
Βασιλακοπούλου Π.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Βασιλείου Μ.
Βασιλείου Μ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Βλάσση Π.
Βλάσση Π.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Βουγιούκα Μ.
Βουγιούκα Μ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Βρετάκου Π.
Βρετάκου Π.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Γιαννόπουλος Α.
Γιαννόπουλος Α.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Γιαννοπούλου Β.
Γιαννοπούλου Β.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Γιαννοπούλου Μ.
Γιαννοπούλου Μ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Γιαουμή Α.
Γιαουμή Α.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Γκίκα Π.
Γκίκα Π.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Γκότση Σ.
Γκότση Σ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Γκουβατζή Σ.
Γκουβατζή Σ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Δελή Α.
Δελή Α.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Δήμα Μ.
Δήμα Μ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Δημάκου Β.
Δημάκου Β.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Ευγενίδη Ε.
Ευγενίδη Ε.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Ζερβάκη Α.
Ζερβάκη Α.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Θανοπούλου Γ.
Θανοπούλου Γ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Θεοχάρης Χ.
Θεοχάρης Χ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Ιωάννου Ε.
Ιωάννου Ε.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Κακούρη Π.
Κακούρη Π.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Κακούρος Θ.
Κακούρος Θ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Καρρά Ε.
Καρρά Ε.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Κατσούλη Κ.
Κατσούλη Κ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Κεφάλα Α.
Κεφάλα Α.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Κουτσοκώστα Ε.
Κουτσοκώστα Ε.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Κωστούρου Σ.
Κωστούρου Σ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Κυλώνης Χ.
Κυλώνης Χ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους! 

Κωνσταντίνου Σ.
Κωνσταντίνου Σ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Κωστούρος Ν.
Κωστούρος Ν.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Λαγού Γ.
Λαγού Γ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Λέκκα Ρ.
Λέκκα Ρ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Λαϊνάς Κ.
Λαϊνάς Κ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Μαρίνου Β.
Μαρίνου Β.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Μαχαίρα Α.
Μαχαίρα Α.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Μαχαίρας Γ.
Μαχαίρας Γ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Μελέτης Σ.
Μελέτης Σ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Μέξιας Α.
Μέξιας Α.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Μέξιας Π.
Μέξιας Π.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Μουλάκης Δ.
Μουλάκης Δ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Μπαλίδου Γ.
Μπαλίδου Γ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Μποζίκη Δ.
Μποζίκη Δ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Μπουγιούκα Μ.
Μπουγιούκα Μ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Νέζη Χ.
Νέζη Χ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Νίκας Α.
Νίκας Α.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Πανάγου Α.
Πανάγου Α.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Πανταζή Μ.
Πανταζή Μ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Παπαϊωάννου Ε.
Παπαϊωάννου Ε.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Παπαχρήστου Α.
Παπαχρήστου Α.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Παύλου Ν.
Παύλου Ν.

 "Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της" 

Πιτσίκου Ρούλα, Διαιτολόγος- Διατροφολόγος
Πιτσίκου Ρούλα, Διαιτολόγος- Διατροφολόγος

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Σαλούφα Μ.
Σαλούφα Μ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Σεννής Χ.
Σεννής Χ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Σμυρνή Ε.
Σμυρνή Ε.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Σταματίου Γ.
Σταματίου Γ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Σταματοπούλου Ε.
Σταματοπούλου Ε.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Ταγαρά Μ.
Ταγαρά Μ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Ταγαρά Σ.
Ταγαρά Σ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Ταραλίδη Κ.
Ταραλίδη Κ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Τζαβινα Α.
Τζαβινα Α.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Τζαδήμας Π.
Τζαδήμας Π.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Τζαναβάρα Μ.
Τζαναβάρα Μ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Τζιαδήμας Γ.
Τζιαδήμας Γ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Τούσουλη Δ.
Τούσουλη Δ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Τούσουλη Ε.
Τούσουλη Ε.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Τούσουλη Φ.
Τούσουλη Φ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Τσάκωνα Α.
Τσάκωνα Α.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Τσάκωνα Γ.
Τσάκωνα Γ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Τσάκωνας Χ.
Τσάκωνας Χ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Τσεκούρα Γ.
Τσεκούρα Γ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Τσεκούρας Μ.
Τσεκούρας Μ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του! 

Τσικαλάκης Μ.
Τσικαλάκης Μ.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Φωτοπούλου Π.
Φωτοπούλου Π.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Χρυσικού Α.
Χρυσικού Α.

 Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της! 

Ρουστέμη Μ.
Ρουστέμη Μ.