ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΜΑΣ


Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους!"

Α.Ο. Προοδευτική Περιγιαλίου

Eυχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους !"

Φάρμα Μητσόπουλος

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους!"

Motor Oil Κορίνθου

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους!"

Φούρνος ΠΛΑΣΣΑΡΑ

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους!"

Πυροσβεστική Κορίνθου

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους!"

Λιμενικό Σώμα Κορίνθου

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους!"

Κωτσόβολος "Πράττειν"

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους!"

ΚΕΧΡΟΛΟΓΟΣ Bakery and Luxury Pastry

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του!"

Βενετσάνος Θ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Παπαϊωάννου Λ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του!"

Βενετσάνος Δ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Παϊδα Μ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Καψάλου Α.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του!"

Θεοχάρης Χ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Ζερβάκη Α.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Κωστούρου Σ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του!"

Νίκας Α.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Δελή Α.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Μπουγιούκα Μ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Κεφάλα Α.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Ταγαρά Σ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του!"

Κακούρος Θ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Γκότση Σ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Κακούρη Π.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του!"

Τζιαδήμας Γ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του!"

Αναργύρου Δ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Κουτσοκώστα Ε.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Γιαννοπούλου Β.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Γκίκα Π.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του!"

Κυλώνης Χ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Βασιλακοπούλου Π.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Ταραλίδη Κ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά της!"

Τούσουλη Φ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του!"

Μέξιας Α.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά του!"

Σεννής Χ.

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά τους!"

Κωνσταντίνου Σ.