Ο φορέας συμμορφώνεται με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.(Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 GDPR της Ε.Ε)

Φόρμες Επικοινωνίας

Οι φόρμες επικοινωνίας που είναι διαθέσιμες στη σελίδα, δε διατηρούν κανένα προσωπικό στοιχείο σε αυτή. Όλα τα δεδομένα προωθούνται ηλεκτρονικά προς το email επικοινωνίας της εταιρείας και επεξεργάζονται από τα μέλη της. Τα στοιχεία σε κάθε φόρμα επικοινωνίας είναι τα ελάχιστα που χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην επικοινωνία μαζί σας, ή για εγγραφή σας σαν μέλος.

Newsletter

Το οικοτροφείο Ευαγγελισμός Άμκε ανά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά δελτία που αφορούν τις δράσεις, εκδηλώσεις και νέα. Με την εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία (newsletter) της σελίδας, αποδέχεστε ότι το οικοτροφείο Ευαγγελισμός Άμκε μπορεί να διατηρήσει το email σας για να συνεχίσει στην αποστολή των περιοδικών ενημερωτικών δελτίων. Κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο πέρα από το email, δεν αποθηκεύεται και φυσικά ότι στοιχείο υπάρχει δεν μοιράζεται σε κανένα 3ο μέρος. Πρόσβαση στα email των εγγραφών του newsletter έχουν μόνο οι διαχειριστές της σελίδας.  Διαγραφή από το newsletter μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή με επικοινωνία μαζί μας.