ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ι - ΑΘΙΚΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑμΚΕ" και της ενεργού συμμετοχής της στα προγράμματα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέπτυξε Μονάδα "Προστατευόμενου Διαμερίσματος".

Πρόκειται για πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Κοινοτική Τράπεζα και το ΥΥκΚΑ.

Το διαμέρισμα βρίσκεται στα Αθίκια Κορινθίας, σε απόσταση 500μ. από το οικοτροφείο μας και φιλοξενεί τέσσερα(4) άτομα που προέρχονται από προπαρασκευαστικά προγράμματα της Διέυθυνσης Ψυχικής Υγείας και τις μονάδες που επιβλέπει.

Είναι άτομα που μέσα απο ειδική φροντίδα και εκπαίδευση είναι στο τελικό στάδιο της Αποασυλοποίησης και Κοινωνικοοικονομικής επανένταξης τους.

Στην όλη πορεία του προγράμματος η "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑμΚΕ" έχει εποπτική παρουσία εξασφαλίζοντας τα μέσα και την τεχνογνωσία ώστε οι φροντιζόμενοι ένοικοι να επανενταχθούν όσο γίνεται γρηγορότερα, ανετότερα και ασφαλέστερα στο κοινωνικό σύνολο.

Στόχος είναι να πάρουν τη ζωή και πάλι στα χέρια τους, να γυρίσουν στο οικείο περιβάλλον τους και να φροντίζουν από μόνοι τους τους εαυτούς τους.

Στην όλη προσπάθεια συμμετέχουν διακριτικά όλη η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα του Οικοτροφείου καθώς και η Ευαισθητοποιημένη Τοπική Κοινωνία.