Η δεοντολογία και οι αρχές που διέπουν την θεραπευτική ομάδα και όλους όσους συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την λειτουργία των δομών είναι σύμφωνες με την Διακήρυξη της Λυών(18/10/96 –Συνέδριο Παγκόσμιας Εταιρίας Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης)

Ο σκοπός της λειτουργίας του Οικοτροφείου και του Προστατευόμενου διαμερίσματος είναι η παροχή βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης στους ενοίκους που φιλοξενεί ,η ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους κατά τέτοιον τρόπο,ώστε να μπορούν να διαβιούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κατοικίας τους.
Όλα αυτά επιτυγχάνονται  με την επίτευξη 4 βασικών στόχων:

Α)Βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
Β)Βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων
Γ)Διασφάλιση της ποιότητας ζωής στο βαθμό του εφικτού
Δ)Η μερική ή ολική ένταξη τους στην κοινότητα

Αναλυτικότερα οι στόχοι μας είναι :

•Αποφυγή της περιθωριοποίησης των ψυχικά ασθενών ατόμων
•Μέριμνα για την ιατρική φροντίδα και την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική αγωγή κάθε ατόμου ανάλογα με τις ανάγκες του
•Εξατομικευμένη ιατρική ή ψυχιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση και φροντίδα
•Εξασφάλιση ατομικότητας και ανάπτυξη της αίσθησης της ιδιοκτησίας,αξιοπρέπεια,ανεξαρτησία, και δικαίωμα για επιλογή στα θέματα της καθημερινής διαβίωσης.
•Εργοθεραπευτική παρέμβαση για την βελτίωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
•Ψυχολογική υποστήριξη και ψυχοθεραπεία στους ίδιους και τις οικογένειες τους.
•Μέριμνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία και την συμμετοχή κάθε ενοίκου σε κατάλληλες κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα τις επιθυμίες του.
•Ενθάρρυνση των επαφών με το οικογενειακό περιβάλλον
•Εξεύρεση εθελοντών,φίλων, οικογενειών και φορέων που μπορούν να υποστηρίζουν την διαβίωση και ένταξη των ενοίκων.
•Συμμετοχή σε δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης μέσα από την επαφή με την κοινότητα και την συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς.
•Διοργάνωση συναντήσεων,διαλέξεων και σεμιναρίων στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της κοινότητας με στόχο την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και την μείωση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική νόσο.

Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση είναι ένα σύνολο παρεμβάσεων που δίνει την ευκαιρία στα άτομα με ψυχικές και νοητικές διαταραχές και σημαντικού βαθμού ανικανότητα να φτάσουν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο αυτονομίας στην κοινότητα και στο μέρος που ζούν.

Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο ενεργειών και όχι απλώς μια τεχνική.