Οι απαιτούμενες ενέργειες Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης & φροντίδας γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που προωθεί τους συγκεκριμένους στόχους.

Το σύνολο των εργαζομένων αποτελεί την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα το έργο της οποίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση όλων των ενεργειών για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Την Θεραπευτική Πολυκλαδική Ομάδα αποτελούν οι παρακάτω  ειδικότητες:

•Ψυχίατρος
•Ψυχολόγος
•Εργοθεραπευτής
•Κοινωνικός λειτουργός
•Νοσηλευτικό προσωπικό
•Διοικητικό προσωπικό
•Φυσικοθεραπευτής
•Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό φροντιστών

Επίσης στο προσωπικό εντάσσονται και οι εξωτερικοί συνεργάτες(Παθολόγος,Νομικός σύμβουλος,Τεχνικός ασφαλείας).

Μέσα από το πρόγραμμα προβλέπεται συνεχής επιμόρφωση του εξειδικευμένου προσωπικού,σύνδεση και συνεργασία με άλλες δομές παρόμοιας δραστηριότητας και συμμέτοχη σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Το έργο της Π.Θ.Ο. ενισχύεται από εθελοντές και χορηγούς.