ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΚΑΙ 3