ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ Α.μ.Κ.Ε. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ Ή ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

και της ΕΥΡΎΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ


Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ>>, προτίθεται να μισθώσει ακίνητο στην Πόλη του Άργους ή του Ναυπλίου και της ευρυτερης περιοχης προκειμένου να αναπτύξει και να λειτουργήσει Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα έως 65  ετών  ΑΜΕΑ,  στην  Περιφερειακή   Ενότητα Αργολίδας, Τομέας Ψυχικής Υγείας Αρκαδίας - Αργολίδας - Λακωνίας.

Το Οικοτροφείο θα αναπτυχθεί σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Υγείας Γ3α, β/ Γ.Π. οικ.45210/1 2-06- 2019 Έγκρισης σκοπιμότητας.

Η ανάπτυξη και λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας θα χρηματοδοτηθεί από πόρους ΕΣΠΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος») και από το Υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα, το κτίριο που θα στεγάσει το οικοτροφείο των δεκαπέντε (15) ενήλικων ατόμων έως 65 ετών ΑΜΕΑ, οφείλουν να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην Γ.Π./ οικ.107931/22-11-2013 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Επικαιροποιήση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ».

Η μίσθωση εμπίπτει στις επαγγελματικές μισθώσεις, με υπογραφή πρώτου μισθωτηρίου συμβολαίου για 10 έτη. Ο ιδιοκτήτης απαραιτήτως πρέπει να συναινέσει  σε  εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης προκειμένου το κτίριο να διαθέτει λειτουργικότητα και να παρέχει ασφάλεια στον πληθυσμό  που  θα  φιλοξενήσει,  όπως  αναφέρεται  παραπάνω.

Σε  όλα  τα κτίρια που  θα  προταθούν  προς  επιλογή  θα  ελεγχθεί  η νομιμότητα  κατασκευής,  η εκπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται  από  τους  σχετικούς κανονισμούς καθώς και η λειτουργικότητα του κτιρίου.

Το κτίριο μπορεί να είναι ένα μικρό ξενοδοχείο 8-15 δωματίων ή ένα κτίριο που εύκολα θα μπορούσε, με παρεμβάσεις να διαρρυθμιστεί ώστε να διαθέτει: 


  • Να ευρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Άργους-Ναυπλίου και της ευρύτερης περιοχής 
  • Να έχει: 
  • 10-12 τουλάχιστον δωμάτια 
  • Κουζίνα- Τραπεζαρία
  • Σαλόνι
  • 2 χώρους για γραφεία
  • Χώρο για καλοριφέρ
  • Αποθήκη 2 χώρους  π.χ. 3χ3 τ.μ. ή και μεγαλύτερες.

 

Επειδή η δαπάνη μίσθωσης συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες της συγχρηματοδότησης θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα του κτιρίου με αναμονή χρόνου μέχρι την έκδοση της Απόφαση Ένταξης. Εκτιμάται χρονικό διάστημα 3 μηνών.

Η    παρούσα    πρόσκληση    εκδήλωσης    ενδιαφέροντος    αναρτάται   για 15 ημέρες.

Τη διαθεσιμότητα  του κτιρίουτην περιγραφή του κτιρίου, το μίσθωμα αυτού καθώς επίσης και συνημμένη υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή εκτέλεσης  εργασιών  διαμόρφωσης  και των λοιπών  όρων θα πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας  στο  email: evaggelismosamke1@gmail.com ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Π. Σοφικίτη 1, Άσσος Κορινθίας, 20006. 

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την ορισμένη με απόφαση ΔΣ τριμελή επιτροπή.


Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 10:00-14:00, στο τηλέφωνο: 6949112665.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Εβελίνα Ποτήρη

Συγχρόνως με την παρούσα αναρτάται και η Γ. Π./ οικ.107931/22-11-2013 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας .


ypeythini-dilosi.docx

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ.docx

9913465ΦΥΟ-ΦΚΩ.pdf

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Κωνσταντίνος Ποτήρης


email: evaggelismosamke1@gmail.com

τηλ. 6949112665 ή 6936169168