ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ : ΜΕΧΡΙ 23/2/21