ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ - ΑΘΙΚΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ