ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ


Άσσος Λέχαιο, Ελλάδα - 1

Ζητείται Υπάλληλος Γραφείου
για Θέση Γενικών Καθηκόντων


Απαιτείται να γνωρίζει:

Πολύ καλό Excel

Να χειρίζεται με ευκολία την πλατφόρμα Site123
Αμοιβή βάση Ενιαίου Μισθολογίου
Μερική Απασχόληση
( 4 ώρες ) / 5 μέρες την Εβδομάδα ( ωράριο ευέλικτο )

Καταχώρηση εγγράφων
Διαχείριση και ενημέρωση της ιστοσελίδας της εταιρίας μέσω της πλατφόρμας SITE123
Κάνε Αίτηση Τώρα