ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - Άσσος Λέχαιο, Ελλάδα - 1

Ζητείται Υπάλληλος Γραφείου
για Θέση Γενικών Καθηκόντων


Απαιτείται να γνωρίζει:

Πολύ καλό Excel

Να χειρίζεται με ευκολία την πλατφόρμα Site123
Αμοιβή βάση Ενιαίου Μισθολογίου
Μερική Απασχόληση
( 4 ώρες ) / 5 μέρες την Εβδομάδα ( ωράριο ευέλικτο )

Καταχώρηση εγγράφων
Διαχείριση και ενημέρωση της ιστοσελίδας της εταιρίας μέσω της πλατφόρμας SITE123
Κάνε Αίτηση Τώρα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Αναζητούμε Παιδοψυχιάτρους να συνεργαστούν μαζί μας, ως ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για στελέχωση Οικοτροφείου,Ξενώνα,Κέντρου Ημέρας και Προστατευόμενου διαμερίσματος για πρόσφυγες και μετανάστες στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΜΕ :
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΠΙΔ
ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ & ΓΝΩΣΗ Η/Υ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

Επισυνάψτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τα στοιχεία σας πατώντας στο πεδίο ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ .

ΘΕΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Αναζητούμε Ψυχολόγους να συνεργαστούν μαζί μας, ως ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για στελέχωση Οικοτροφείου,Ξενώνα,Κέντρου Ημέρας και Προστατευόμενου διαμερίσματος για πρόσφυγες και μετανάστες στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΜΕ :
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΠΙΔ
ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ & ΓΝΩΣΗ Η/Υ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

Επισυνάψτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τα στοιχεία σας πατώντας στο πεδίο ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ .

ΘΕΣΕΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

Αναζητούμε Ψυχιάτρων να συνεργαστούν μαζί μας, ως ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ, για στελέχωση Οικοτροφείου,Ξενώνα,Κέντρου Ημέρας και Προστατευόμενου διαμερίσματος για πρόσφυγες και μετανάστες στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΜΕ :
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΠΙΔ
ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ & ΓΝΩΣΗ Η/Υ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

Επισυνάψτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τα στοιχεία σας πατώντας στο πεδίο ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ .